กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตายอย หมู่ 6 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:45:15
 
บ.ตายอย หมู่ 6 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก_คุณ ถ่อน สระพล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS