FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:24
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐๖.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๑๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา:
USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนหนักถึงหนักมากทางด้านตะวันตกของประเทศ
และภาคตะวันออก รวมทั้งคลื่นลมในทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ๒๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายไพฑูรย์ รัตนาจารย์)         

- บ.ตรองนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข)

- บ.ตรองนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายชรินทร์ ใจงาม)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.อิมั้ง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสนั่น เบญจวรรณ)

- บ.ตาเส็ด ต.บักดอง อ.ขุญหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจตุรทิศ หล้าอุดม)

- บ.โป่งยอ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายคำพูล อ่อนพันธ์)

- บ.ห้วยน้ำเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางปทุมทิพย์ นวนยานัส)

- บ.กุดคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางนพดล นิจันทึก)

- บ.เซินใต้ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายขจร ใจศรีธิ)

- บ.วังมน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบิน คงสอน)

- บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายพูล หนูพัฒน์)

- บ.น้ำมุด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสรัตน์ อินโบราณ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel