กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กงษีไร่ ม.5 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:09:52
 
บ.กงษีไร่ ม.5 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน_คุณไพฑูรย์ รัตนาจารย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS