กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังมน หมู่ 4 ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:27:27
 
บ.วังมน หมู่ 4 ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก_คุณ บิน คงสอน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS