FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนจำปา หมู่ 7 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก

วันที่ 14 พ.ค. 2555 10:30:09
 
บ.โนนจำปา หมู่ 7 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก_คุณ พูล หนูพัฒ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel