กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งสมบูรณ์ ม.9 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_ขณะนี้ฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 19:35:20
 
บ.แก้งสมบูรณ์ ม.9 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_ขณะนี้ฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก_คุณ สาร ประทาน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS