FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 15 พ.ค. 2555 08:30:49
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๔๒.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,JAPANไม่มีรายงานความเสียหาย(ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ทั่วประเทศมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ
ถึงกระจาย และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันนี้
(๑๕ พ.ค.๕๕) ต่อจากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น และมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่ ๑๖-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

        - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย ๒๙.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- บ.เจื้อง ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายขันตรี แสงตะวัน)

- บ.โรงเรียนสังคม ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสุทัศน์ ใจทน)

- บ.นางิ้ว ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายนิราศ วิเศษศิลป์)

          - บ.นาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมบูรณ์ พรมสุข)

          - บ.โสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายถาวร ประจันกล้า)

          - บ.แก้งเรืองพัฒน์ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

- บ.โคกนกพัฒน์ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายดอกจวง บุตรโคตร)

- บ.กุดเชื่อม ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายกลม กันฤทธิ์)

          - บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุญหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญเยี่ยม ศรีวงค์)

- บ.แก้งอุดม ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสิทธิ์ วรรณลา)

          - บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเอกชัย จันทเสน)

- บ.ท่ามะปรางค์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ แสนโคตร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel