FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:41
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๒.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๒.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้     ฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะในช่วงวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาจจะมีฝนตกหนักและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน           และน้ำป่าไหลหลากได้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา ๑๐๙.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- บ.ทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๓ มม. (นายมนัส น้ำเพชร)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

          - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายประสิทธิ์ สุดประเสริฐ)

          - บ.ใหม่สามัคคี ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางสุจิรา แป้นทะเล)

- บ.หนองโสมง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอดิพงษ์ งามเข็มทอง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายถ่อน สระพล)

- บ.หนองบอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสุดใจ เขียนสำโรง)

          - บ.นางยอน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมพัก โสมนัส)

- บ.คลองลาน ต.ลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เชานี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายพนบ ทองเม้า)

          - บ.ภูปูน ต.หล่มเก่า อ.วังบาล จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางกำไร นันทกูล)

          - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel