กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองลาน ม.1 ต.ลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07.43น.
 
บ.คลองลาน ม.1 ต.ลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_คุณพนบ ทองเม้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS