FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:05
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๙๐.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๗พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทยบริเวณ SUCRE, VENEZUELA ไม่มีรายงานความเสียหาย(ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเฉพาะในช่วงวันที่๑๗-๑๙ พฤษภาคม๒๕๕๕ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร   

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ๖๗.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- บ.ท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายประเทือง ใจเงิน)

          - บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายเสี้ยน โอฬาริ)

- บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชาญ ชุมบุตร)

- บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเสรี คาผุก)

- บ.หุบกระพงพัฒนา ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางโสภา ทองมี)

          - บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

          - บ.บางหวาน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสิทธิพร ปะหนัน)

- บ.ท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๗ มม. (นายเฉลิมชัย คลองงาม)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

- บ.ห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพุด แย้มพรหม)

- บ.เหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายกิติศักดิ์ พรหมพินิจ)

- บ.ห้วยน้ำเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปทุมทิพย์ นวนยานิส)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel