FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:41
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.) ที่มา : USGS

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวในประเทศล่าสุดมีขนาด ๑.๗ ริกเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๑.๒๑ น. ตามเวลา
ในประเทศไทย บริเวณอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีรายงานความเสียหายและสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน (ที่มา
: กรมอุตุนิยมวิทยา)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงเคลื่อนตัวบริเวณภาคกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเล
อันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ ๑๘
-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๑๓๑.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- บ.ท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายประเทือง ใจเงิน)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.ปางสวรรค์ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางวิชิตา การะพฤกษ์)

- บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมใจ กองขุนชาติ)

- บ.แม่เย็น ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายหวัง ธรรมาศ)

          - บ.สันป่าตึง ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสีเมือง มีมนต์)

- บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเสรี คาผุก)

- บ.กกโอ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประมุข สืบสันติก)

- บ.ทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยุทธชัย ลุนกุดเลาะ)

- บ.ปงทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายประพจน์ จันตะมา)

          - บ.บ่อหวี ต.ตานาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายทองเติม ทุรันตะวิริยะ)

          - บ.คีรีวงค์ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายขวัญใจ วงศ์เกิด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดเพชรบุรี          : อำเภอหนองหญ้าปล้อง (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๘ คน)

- จังหวัดตราด             : อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel