กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07.44น.
 
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_คุณตรวจ สนเถิง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS