กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ธารน้ำใจ ม.24 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:15:28
 
บ.ธารน้ำใจ ม.24 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน_คุณสมใจ กองขุนชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS