FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 19 พ.ค. 2555 11:18:17
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๙ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.) ที่มา : USGS

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

           แผ่นดินไหวในประเทศล่าสุดมีขนาด ๒.๕ ริกเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๑๗ น. ตามเวลา
ประเทศ บริเวณ
ISLAND OF HAWAII, HAWAII ไม่มีรายงานความเสียหายและสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคกลางได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ยังคงต้องระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากต่อไปอีก 1วัน ส่วนทะเลอันดามันบริเวณ ฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๗๑.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.ยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอุบล แสงผา)

- บ.น้ำพึง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเม็ด เสนานุช)

- บ.ผาตั้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสำราญ ไทยโท)

- บ.นาน้อย ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายทองเลื่อน มูลติ๊ด)

- บ.เวียงคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายทองคำ เสตวงชัย)

- บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญเลิศ ปิ้นทองคำ)

- บ.ยาน ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นางสาววนิดา เขียวกุ้ง)

- บ.วังกกแก้ว ต.วังสาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายพาท ขวัญแจ่ม)

- บ.เหมืองแบ่ง ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)

          - บ.หินดาดตะวัน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายประทีป กลับเมฆ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดเพชรบุรี          : อำเภอหนองหญ้าปล้อง (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๘ คน)

- จังหวัดกาญจนบุรี       : อำเภอสังขละบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๙ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel