FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 20 พ.ค. 2555 11:21:31
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๐ พ.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.) ที่มา : USGS

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวในประเทศล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๒ น. ตามเวลาประเทศไทย
ริเวณ
NORTHERN ITALY ไม่มีรายงานความเสียหายและสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวมะตะบัน ประเทศพม่า มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ด้านตะวันตกของประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ส่วนบริเวณอื่นมีฝนลดลงในระยะ 1-2 วันนี้     

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.แพร่ ๖๕.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมศรี มีทา)

- บ.ยางเปียก ต.ยางเปียก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายฤทธิ์ จุ่มณา)

- บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายแวว แดงเงิน)

- บ.ขะเนจื้อ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายคำหมื่น การังใจ)

- บ.แม่จะเราบ้านทุ่ง ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายนาม นามแสงจันทร์)

- บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายธงชัย หอมหวาน)

- บ.วัดป่า ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายยงยุทธ  สอนจิ้ว)

- บ.ใหม่ ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายสมบูรณ์ แพทย์เกาะ)

- บ.ห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายสมจิตต์ อิ่มเจริญ)

          - บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายประทีป ภูมิรักษ์)

-.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ธรรมสถิตย์ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายสุชาติ นาคนรินทร์)

- บ.ลำลีใต้ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายหมอ อินมาตย์)

- บ.ดอนมูล ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายสนิท อินคำ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดแพร่              : อำเภอวังชิ้น (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๑๕ คน)

- จังหวัดอุตรดิตถ์         : อำเภอสังขละบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๖๑ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel