FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:18
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๒ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๙.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย
ริเวณ
BULGARIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา:USGS )

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ในระยะนี้ อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทำให้บริเวณประเทศไทย จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ประมาณ ๒ เมตร ในช่วงเวลาดังกล่าว

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ๓๖.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- บ.ริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายประสงค์ ใจยะ)

- บ.ปงทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายประพจน์ จันตะมะ)

- บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสหัส ศิริพุทธานนท์)

- บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชุมพร ศรีแก่นจันทร์)

- บ.นางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายศรีเดช หน่อแก้ว)

- บ.ดงสุวรรณ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายศรีนวล ปันทะทา)

- บ.ซึ้งบน ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางกำยาน ขัตวงษ์)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสาวอรทัย ใจดี)

- บ.น้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางนงลักษณ์ นาวินปฐมวงค์)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.อ่างใน ต.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายคงคา ตฤณชาติ)

- บ.วังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆน้อย (นายวินัย ทาสุวรรณ)

- บ.ภูปูน ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางกำไร นันทกูล)

- บ.มะปรางหวาน ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศรีรัตน์ วงศ์พิพันธ์)

- บ.หน้าเหมน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายวัชรินทร์ สุวรรณวิมล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel