กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ควน ม.11 ต.เทพกษัติรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07.50น.
 
บ.ควน ม.11 ต.เทพกษัติรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน_คุณบุปผา จิตมั่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS