กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งเรืองพัฒน์ ม.15 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม._สภาพอากาศเช้าวันนี้ ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07.55น.
 
บ.แก้งเรืองพัฒน์ ม.15 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม._สภาพอากาศเช้าวันนี้ ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝน_คุณคำไหล สีสันต์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS