FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:37
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๔ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย
ริเวณ
WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา:USGS )

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้ไว้ด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จ.อุบลราชธานี ๖๑.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- บ.คลองใหญ่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายนิยม เกิดสุข)

- บ.โสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายถาวร ประจัญกล้า)

- บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญโฮม จำปานิล)

- บ.แก้งอุดม ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสิทธิ์ วรรณลา)

- บ.แก้งเรืองพัฒน์ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

- บ.ม่วง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพงษ์ มาตะรักษ์)

- บ.ดอนมูล ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสนิท อินคำ)

- บ.ฝั่งหมิ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน เช้าวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายสังเวียน ทิพย์วงศ์)

- บ.ห้วยนา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมัย จำปานิล)

- บ.หนองบัว ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ (นายเจริญ สันศิริ)

- บ.จัดสรร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ (นายบำรุง บุญวาที)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel