FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 27 พ.ค. 2555 10.45 น.
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

 วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- น้ำท่วมฉับพลัน_วานนี้ (๒๖ พ.ค. ๕๕) เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่บ้านทุ่งกระบอก หมู่ที่ ๗ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง เป็นเหตุให้การสัญจรในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความลำบาก_นายตรวจ สนเถ็ง (เครือข่าย ทธ.)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๗ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๕.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๔๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN       ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา:USGS )

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนัก  ถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา  

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ๑๑๕.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. สะสม ๒ วันได้ ๒๔๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. สะสม ๒ วันได้ ๑๗๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.นางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายศรีเดช หน่อแก้ว)

- บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. สะสม ๒ วันได้ ๑๙๐ มม. (นายภิรมย์ แย้มสวน)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมยศ สุขอิ่ม)

- บ.นาช็อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.ตามูล ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางประภา หมื่นประเสริฐดี)

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.สมัยชัย ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม เมฆค่อนข้างมาก แต่ฝนไม่ตก (นายสุข ใจเรือน)

- ห้วยยาโน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอยๆ (นายสุรัตน์ จินดาธรรม)

- คลองพระเจ้ ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ฝนตกปรอยๆตั้งแต่ช่วง ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นมา (นายณรงค์ นิสัยมั่น)

- บ.สบเมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน แดดแรง (นางจิตรา จันทร์ทิพย์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดจันทบุรี : อำเภอขลุง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน) อำเภอมะขาม (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน)

- จังหวัดตราด : อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน) อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel