FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 28 พ.ค. 2555 08:30:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๘ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๕.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๕.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE COAST OF CHIAPAS, MEXICO
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
:USGS )

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๕๕ นี้ไว้ด้วย ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๑๐๕.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

          - บ.กลาง ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. สะสม ๒ วันได้ ๑๗๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

          - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

          - ร.ร.บ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายอำนาจ ผุดผาด)

          - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

          - บ.โคกกลาง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสายเฮียง เชียงฮาย)

         - บ.หัวนา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายหลิน มั่นมา)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายลอย ปาคา)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.หมั่นแสวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางอัจรา กัณฑะษา)

- บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางบุญหน้า เอกา)

- บ.โคกกลาง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนิคม ภาคโพธิ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดพังงา : อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน) อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน)

- จังหวัดแพร่ : อำเภอเด่นชัย (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๘ คน) อำเภอวังชิ้น (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๑๕ คน)

- จังหวัดตราด : อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน) อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel