กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยแห้ง ม.9 ต.ขะเน้จื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แดดออก ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 16.37น.
 
บ.ห้วยแห้ง ม.9 ต.ขะเน้จื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แดดออก ไม่มีฝน_คุณแสงเมือง มากันทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS