FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๕ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช และพัทลุง เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันนี้

วันที่ 28 พ.ค. 2555 15:15:47
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช และพัทลุง เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง สุขสำราญ กะเปอร์ จังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี ท้ายเหมือง กะปง จังหวัดพังงา และอำเภอเมือง ถลาง กะทู้ จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง เขาพนม จังหวัดกระบี่ อำเภอทุ่งหว้า มะนัง ควนกาหลง ควนโดน จังหวัดสตูล เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้มากกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร และน้ำในคลองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่น ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๕.๑๕ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dmr.go.th

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel