FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๕ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 20:30:59
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอปาย แม่ลาน้อย แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภออมก๋อย สะเมิง ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด จังหวัดตาก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง ลับแล น้ำปาด ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอนครไทย เนินมะปราง วังทอง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอหล่มสัก เมือง วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนสะสม ๒ วัน ได้มากกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร และน้ำในคลองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่น ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯของ
กรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เวลา ๒๐.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dmr.go.th

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel