กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันต้นม่วง ม.8 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:31:37
 
บ.สันต้นม่วง ม.8 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน _เพ็ญศรี ตาคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS