กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบทุ ม.9 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08.05น.
 
บ.สบทุ ม.9 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน_คุณวีระวัฒน์ ตั้งอิสราวุฒ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS