กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปง ม.7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08.09น.
 
บ.ปง ม.7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_คุณคำอ้าย ไชยวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS