กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตลาดม้ง ม.16 ต.เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18.37น.
 
บ.ตลาดม้ง ม.16 ต.เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน_คุณอดิศร แช่ย่าง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS