FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:00:12
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓๑ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

              แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕๖.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๕๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ CENTRAL PERU ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ทั่วประเทศยังมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนัก
บางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย และหนองบัวลำภู ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๑๘๒.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

         - บ.แม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายบุญเริ่ม ดาวมณี)

         - บ.โป่งน้ำร้อน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายสง่า คำซอน)

            - บ.เทิก ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมพิศ เรื่องฤทธิ์)

            - บ.ทับปริก ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายหมาย อินทรพรหม)

            - บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

            - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

            - บ.พรุจำป่า ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

         - บ.ฟากทุ่ง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมหมาย นวลศรีใส)

         - บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

            - บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายอวบ จำเริญสุข)

            - บ.ชาติตระการ จ.พิษณูโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางอัจฉรา กัณฑะษา)

         - บ.ห้วยไร่สามัคคี ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อยทั้งคืน เช้านี้มีฝนตกปรอยๆ (นายช่วย ยศคันโท)

                - บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อยทั้งคืน เช้านี้มีฝนตกปรอยๆ (นายลอย ปาคา)

            - บ.สมุนใหม่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจีรศักดิ์ ปิติกำธร)

            - บ.วังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม (นายวินัย ทาสุวรรณ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดเชียงราย : อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๗ คน) อำเภอแม่จัน (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน)

- จังหวัดเชียงใหม่ : เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑๕ คน

- จังหวัดน่าน : เครือข่ายฯ จำนวน ๓๑๐ คน

- จังหวัดพะเยา : เครือข่ายฯ จำนวน ๓๗๓ คน

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel