กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ข้าวต้วงท่าสุด ม.10 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:00:14
 
บ.แม่ข้าวต้วงท่าสุด ม.10 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_คุณบุญเริ่ม ดาวมณี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS