กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่เก่ง ม.4 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 16:30:01
 
บ.แม่เก่ง ม.4 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย คุณบุญเที่ยง ชุมภูยศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS