กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:25:36
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๘๓.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๒.๕๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SULAWESI, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ทั่วประเทศมีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ยังคงมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๖๗.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

                   - บ.พญามน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเสวย สร้อยเงิน)

         - บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประยูร แสงโต)

                   - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสนิท หัสคุณ)

         - บ.ศรีดอนมูล ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายหวัน สุคิด)

         - บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิชัย ประเวชไพล)

         - บ.ตรอกนอกกลาง ต.ตรอกนอก อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประทีป นาครักษ์)

         - บ.ตะปงล่าง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญช่วย เขานุกูล)

         - บ.น้ำจำ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เช้าวันนี้ท้องมืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเชาดล เรือนจักร์)

         - บ.หลวง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายศตวรรษ มักได๊)

         - บ.เมืองทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เช้าวันนี้ท้องมืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจรัล พรมติ๊บ)

         - บ.ปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายหลาน จันนะ)

         - บ.ใหม่ลำกระโดน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญส่ง บุญกระจ่าง)

         - บ.ปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพัด หล่อจันทร์)

                   - บ.ลานกระบือใต้ ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอิจ กิ่งสุภา)  

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS