กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่จอก ม.4 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่_เวลา07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:49:37
 
บ.แม่จอก ม.4 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่_เวลา07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_คุณ ธัญฐพิสิษฐ์ แว่นแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS