กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตะโก หมู่ 10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีแดดออก เมื่อวานนี้มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:28:56
 
บ.ทุ่งตะโก หมู่ 10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีแดดออก เมื่อวานนี้มีฝนตกเล็กน้อย_คุณ สมพร วังคีรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS