กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา หมู่ 3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_ท้องฟ้าสลัวเล็กน้อย มีเมฆหนาในบางพื้นที่ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:41:30
 
บ.พรุจำปา หมู่ 3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_ท้องฟ้าสลัวเล็กน้อย มีเมฆหนาในบางพื้นที่ ไม่มีฝนตก_คุณ วันเพ็ญ แซ่เตี้ยว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS