กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ศึก ม.6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17.13น.
 
บ.แม่ศึก ม.6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน_คุณทองสุข พันธ์พิชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS