FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:26
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๘๗.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๒๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
FIJI REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และอำนาจเจริญ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉลับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ ในระยะ ๒-๓ วันนี้ไว้ด้วย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ด้านรับลมมรสุมทางตะวันตกของประเทศ และภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง     - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จ.สกลนคร ๕๕.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

         - บ.แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอินทวน ชื่องาม)

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายอำนาจ บุญทวี)

         - บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประยูร แสนโต)

         - บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม)

         - บ.หนองแปน ต.ห้วยข่า อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธีระพล แสดศรี)

         - บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายลำพัน พรมท่อน)

         - บ.ป่าหมือดสันติสุข ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุคำ วินัน)

                   - บ.หนองแสง ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบันลือ บุญภา)

                   - บ.ผาแดง ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสมใจ คำภาโคตร์)

         - บ.เหมืองบาง ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)

         - บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายธวัชชัย ชินเดช)

         - บ.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายไหม จันทร์โท)

         - บ.หนอง ต.ร่มเรน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจันทร์ สินสะวาท)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel