กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งอุดม ม.13 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:15:16
 
บ.แก้งอุดม ม.13 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_คุณสิทธิ์ วรรณลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS