FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:15
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- เครือข่าย ทธ. แจ้งเกิดเหตุหลุมยุบ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ลึก ๖ เมตร บริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านไร่ป้า หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังงหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้ ทธ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว ซึ่งสาเหตุเกิดจากการยุบตัวของโพรงหินปูนใต้ดิน และดำเนินการสำรวจขั้นรายละเอียดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๘.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๔๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจาย อนึ่ง พายุโซนร้อน “ตาลิม” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางเกาะไต้หวัน และไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ๒๐.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

         - บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางจันทร์จิรา เสียงดัง)

         - บ.ห้วยแห้ง ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายแสงเมือง มากันทา)

         - บ.แซร์ไปรใต้ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายเสถียร อ่อนคำ)

         - บ.สำโรงใหม่ไทยเจริญ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายมิน ศรีวงษ์)

         - บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

         - บ.น้ำพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพงษ์ พิมเสม)

         - บ.ชมพูเหนือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางเรียม ลี้ทน)

         - บ.รวมใจ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางอาภาภรณ์ อ่อนจันทร์)

         - บ.วังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบุญเหลือ แก้วกระจาย)

         - บ.แสงทองพัฒนา ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเสมียน คำใบ)

         - บ.โนนทอง ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายปานเทพ คำภูแก้ว)

         - บ.ซำหวายพัฒนา ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเภา บุญลือ)

         - บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายบุญโฮม จำปานิล)

         - บ.ท่าพล ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ วงษ์ปะ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

                   - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel