FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:00:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ทธ. ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และชุมพร โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอกระบุรี ละอุ่น เมืองระนอง จังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และอำเภอพะโต๊ะ หลังสวน สวี จังหวัดชุมพร ในระหว่างวันที่ ๒
– ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

              แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕๔.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๒.๑๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN          
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ทั่วประเทศยังมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและ
มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตาม
ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สกลนคร และกาฬสินธุ์ ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่  จ.ระนอง ๑๖๓.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

            - บ.เทิก ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นายสมพิศ เรื่องฤทธิ์)

            - บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

            - บ.คุระ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายสมพัก โสมนัส)

            - บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

            - บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอนันต์ เกียงเตียด)

            - บ.รังแตน ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมศักดิ์ ก๋งทอง)

            - บ.น้ำขาว ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางอัญชลี เณรแก้ว)

            - บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

            - บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

            - บ.เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มีฝนตกหนักปานกลางตกต่อเนื่องมาจากช่วงเช้า (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

            - บ.ปรายงิม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร มีฝนตกหนักตกต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน เช้านี้ฝนยังตกอยู่ (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดระนอง    : อำเภอกระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๐ คน) อำเภอละอุ่น (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน) อำเภอเมืองระนอง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๘ คน)

- จังหวัดพังงา     : อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน)

- จังหวัดชุมพร     : อำเภอพะโต๊ะ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน) อำเภอหลังสวน (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๘ คน)       อำเภอสวี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๗ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel