FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:00:30
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๕.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๑.๑๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA          
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมยังคงพาดตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ทั่วประเทศยังมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและมี
ฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่  สถานีเกษตร จ.สุรินทร์ ๕๓.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

         - บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

         - บ.คลองทราย ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายจำเนียร สาลี )

         - บ.ไร่ใน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสุวิทย์ คงหวาน )

         - บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

         - บ.แพรกซ้าย ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุขี จันทร์คง)

                   - บ.ปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายวิชิต ปานหิรัญ)

         - บ.ปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางอนุกูล รุ่มจิตร์)

         - บ.พร้าว ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายผัด เมืองมา)

         - บ.ห้วยเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายประจวบ กิ้มซิ้ว)

                   - บ.ขุนไกร ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมหมาย บุญรักษา)

                   - บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร มีวัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดระนอง  : อำเภอกระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๐ คน) อำเภอละอุ่น (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน) อำเภอเมืองระนอง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๘ คน) อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน)

- จังหวัดพังงา    : อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน)

- จังหวัดชุมพร   : อำเภอพะโต๊ะ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน) อำเภอหลังสวน (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๘ คน)       อำเภอสวี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๗ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel