FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:40:41
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๔๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๔๐ น. ทธ. ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัดระนอง ตราด และพังงา โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอกระบุรี ละอุ่น เมืองระนอง จังหวัดระนอง อำเภอบ่อไร่ เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด และอำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ ๔
– ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๔ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

              แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTH OF PANAMA  ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนสุดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วประเทศมีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่  อ.ละอุ่น จ.ระนอง ๑๓๖.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

            - สถานีวิทยุชุมชนคนกระบุรี ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นางสาวนิธิวดี คำลือ)

            - บ.หินชอง ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗๐ มม. (นายสุทัศน์ วงศ์จันทร์หล้า)

            - บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี )

            - บ.นายาว ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายสำรอง มากเสม)

            - บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมาน ดีเอง)

            - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

                        - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

            - ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวุฒิ ศรีพรยา)

            - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (สมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

            - บ.ทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอารี สิทธิสาร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดระนอง    : อำเภอกระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๐ คน) อำเภอละอุ่น (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน) อำเภอเมืองระนอง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๘ คน) อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน)

- จังหวัดตราด     : อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน) อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)      

- จังหวัดพังงา     : อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel