FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:00:55
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๔๙ น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๔.๐ ริกเตอร์ บริเวณพื้นที่ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง เบื้องต้นมีรายงานผนังอาคารที่พักอาศัยเกิดรอยร้าวจำนวน ๒ จุด ยาวประมาณ ๒ เมตร บริเวณ ม.๒ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง
.ระนอง
ทั้งนี้ ทธ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๕ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

              แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๐.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๒๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ ISLAND OF HAWAII, HAWAII ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่าและลาว เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วประเทศมีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง และพังงา ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะ ๒-๓ วันนี้ไว้ด้วย

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่  อ.เมือง จ.ชุมพร ๑๑๗.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

            - บ.หินชอง ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐๐ มม. (นายสัมพันธ์ ม่วงพานิชน์)

            - บ.ห้วยทรายงาม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายบุญมี เวียงอิน)

            - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

            - บ.แหลมปลาย ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๖ มม. (นายประสิทธิ์ ธรรมณี)

            - .บางสังตี ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายพิพัฒน์ กิจช่วยการ)

            - บ.รุ่งเรือง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายทองหมด บุญเผื่อน)

            - บ.ตะเคียนงาม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายวิโรจน์ ห่อหุ้ม)

            - บ.น้ำขาว ต.จปร. อ.คุระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางอัญชลี เณรแก้ว)

            - บ.ศรีราชา ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (สุวิทย์ ทองสุข)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดระนอง    : อำเภอกระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๐ คน) อำเภอละอุ่น (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน)

                            อำเภอเมืองระนอง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๘ คน) อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน)

- จังหวัดตราด     : อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน) อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)      

- จังหวัดพังงา     : อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน)

- จังหวัดชุมพร     : อำเภอหลังสวน (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๘ คน) อำเภอละแม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๑๓ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel