กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:50
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วานนี้ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทธ. ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดระนอง ชุมพร พังงา ตรัง สตูล ภูเก็ต กระบี่ พัทลุง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๘ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

              แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐๕.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
HALMAHERA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ยังมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๑๐๕.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

            - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๕ มม. (นายสุขสวันต์ ประคองใจ)

            - บ.ทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายมนัส น้ำเพชร)

            - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

            - บ.แม่โต ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)           

            - บ.บางยอน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมพัก โสมนัส)                 

            - บ.แม่น้ำน้อย ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นางกฤษณา กล้าหาญ)

            - บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

            - บ.บางปะเหนือ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสุเชาว์ ศรีคง)

            - บ.โล๊ะบาหรา ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสกล ก๊กใหญ่)

            - .ห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมจิตร์ มหานิล)

            - บ.ชุมชนกิ่งแก้ว ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นางคันธิยา คมกล้า)

            - บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

                        - บ.คลองช้าง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายพวง สมบูรณ์)

            - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

            - บ.มะอึกแรก ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

                        ๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดกาญจนบุรี        : อำเภอเมืองไทรโยค (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๓ คน) อำเภอทองผาภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๘ คน)

- จังหวัดพังงา     : อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS