FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:27
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

              แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๔.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๕๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
TAIWAN REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่าและประเทศลาวตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตก
ชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ ระนอง พังงา และกระบี่ ยังคงต้องระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและ
น้ำป่าไหลหลากในระยะ ๑-๒ วันนี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่  จ.ตราด ๔๖.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

            - บ.แม่จอก ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายธัญพิสิษฐ์ แว่นแก้ว)

            - บ.โคกกรวด ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายแมน แซ่โง้ว)

            - บ.ประเภท ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายนิคม ปัญญาดี)

            - บ.ม่วงคำใต้ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวสันต์ ปัญโญใหญ่)

            - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

            - บ.บ่อไร่ ต.บ่อไร่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

            - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

            - บ.แพะทุ่งเจริญ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวัชรินทร์ ครองสุวรรณ)

            - บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธวัชชัย ชินเดช)

            - บ.ปางช้าง ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

            - บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประหยัด อินทอง)

            - บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายมนตรี บำรุงวงษ์)   

            - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)  

                        - บ.ดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบาล บุญก่ำ)         

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดแพร่       : อำเภอเด่นชัย (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๘ คน) อำเภอลอง (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน)

อำเภอวังชิ้น (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๕ คน)

- จังหวัดตราด     : อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel