กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาอ้อม ม.6 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10.37น.
 
บ.นาอ้อม ม.6 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน_คุณพุฒ ประดิษฐ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS