FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๕ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
AZORES ISLANDS REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนกระจาย ส่วนภาคอื่นๆ มีฝนน้อยในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ๑๓.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

         - บ.ปรังกาสี ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพร สูงสง่าภูมิ)

         - บ.ลิ่นถิ่น ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมบุญ พรมใจ)

         - บ.ไทรทอง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิชาญ ตั๊นมณีกูล)

         - บ.ห้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายปรีชา จำแน่)

         - บ.ฟากทุ่ง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมหมาย นวลศรีใส)

         - บ.วัดป่า ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยงยุทธ สอนจิ๋ว)

         - บ.หมั่นแสวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางอัจฉรา กัณฑะษา)

         - บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประยูร แสนโต)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

         - บ.โป่งสอ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสุรินทร์ ห้าวสาย)

         - บ.หัวนา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายหลิน มั่นมา)

         - บ.นาเอียง ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายบุญชวน พรหมศรี)

         - บ.ภูปูน ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นางกำไร นันทกูล)

         - บ.ธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายไร่ ไร่ดี)

         - บ.ตึงเหนือ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไวยพจน์ สุวัฒนวงศ์ษา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

                   - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel