FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:36:42
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๖ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         -         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙๔.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๕๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

          - วานนี้ (วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๕) เวลา ๑๗.๒๑ น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๒.๙ ริกเตอร์ ที่ระดับความลึก ๖๓ กม.
บริเวณพื้นที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชนไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน และไม่มีรายงานความเสียหาย

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนเพิ่มมากขึ้น

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๖๒.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

         - บ.ทุ่งยาว ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นางนิธิมา เอติละ)

         - บ.โคกกรวด ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายแมน แซ่โง้ว)

         - บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายลอย ปาคา)

         - บ.ห้วยแห้ง ต.ขะเน้จื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายแสงเมือง มากันทา)

         - บ.ขุนห้วยนกแล ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสอน รักษ์รังษีกุล)

         - บ.แก่งใหญ่ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวิรัตน์ ศรีลาสร้อย)

         - บ.วังน้ำขุ่น ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญชั้น บุตรศรี)

         - บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

         - บ.โป่งวัว ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายทุน มธุพจน์)

         - บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางสมพิศ มาโพธิ์)

         - บ.ธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายหมิน สิงห์ทอง)

         - บ.นาจาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายทอง พุดิม)

         - บ.คลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายทวี เป้งไชโม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel