FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:47:30
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๗ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         -         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๒.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๙.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วประเทศจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๙๔.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

         - บ.จกปก ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายทวีทรัพย์ ทองอินต๊ะ)

         - บ.ห้วยปูลิง ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประพันธ์ อาธาลิขิต)

         - บ.พะวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายมานพ คุณาวงศ์)

         - บ.ยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายฤทธิ์ จุ่มถา)

         - บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเสรี คาผุก)

         - บ.ไหล่น้ำ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายธรรมพัฒน์ เหลืองวิไล)

         - บ.เสน่ห์พอง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝน (นางนุชจารีย์ เสตะพันธ์)

         - บ.ปางขนุน ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายมนต์สิทธิ์ วงศ์ภัทรนันท์)

         - บ.กระเหรียงน้ำตก ต.คลอง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายมนต์สิทธิ์ วงศ์ภัทรนันท์)

         - บ.หนองแห้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายเมืองสิงห์ มงคล)

         - บ.ห้วยทรายทอง ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางคำสวย ชอบพิมาย)

         - บ.วังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวินัย ทาสุวรรณ)

         - บ.น้ำก้อ ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายละมัย พันธ์แก้ว)

         - บ.ลานกระบือใต้ ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางสังเวียน น้อยผล)

 

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel