กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองกุยาเหนือ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 16:54:16
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS